Ja, selvom meningen med eindom er, at vi gør brug af automatiske huslejeopkrævninger, så er der mulighed for at opsætte manuelle bankoverførsler.

Fandt du dit svar?