Alle samlinger
Lejemål
Jeg kan ikke finde adressen på mit lejemål
Jeg kan ikke finde adressen på mit lejemål

Manuel indtastning af lejemålets adresse

Sebastian Lekdorf avatar
Skrevet af Sebastian Lekdorf
Opdateret over en uge siden

Eindom henter automatisk data fra BBR, så alle lejemål og ejendomme kan blive oprettet automatisk!

Dog har BBR ikke alle lejemålsdata, og lejemålstyper som garager, lokaler, rum, p-pladser, osv. skal også tastes manuelt ind.

Det gør du ved at klikke på Kan du ikke finde din adresse?

Så får du mulighed for selv at indtaste adressen, og oprette dit lejemål.

Besvarede dette dit spørgsmål?