Alle samlinger
MobilePay
Indstillinger i din MobilePay aftale
Indstillinger i din MobilePay aftale

Rediger din MobilePay aftale, og opsæt den som du ønsker!

Sebastian Lekdorf avatar
Skrevet af Sebastian Lekdorf
Opdateret over en uge siden

Du har mulighed for at opsætte din MobilePay som du selv ønsker!

For at tilgå MobilePay, skal du klikke på Udvidelser (i venstre menu) --> Alle udvidelser --> Vælger MobilePay.

Første punkt du møder er Indstillinger. Her kan du redigere dit betalingssted (hvis du skulle have flere MobilePay aftaler), og om hvorvidt vi skal sende MobilePay invitationer afsted til lejer på SMS. Som udgangspunkt sender vi det kun afsted på email, men hvis du ønsker, kan du tilkoble SMS også.

Under Kommunikation, har du mulighed for selv at styre, hvordan mails vedrørende MobilePay skal sendes afsted, og hvad indholdet skal være.

Vi har allerede på forhånden udfyldt teksten, men hvis du ønsker en anden, kan du under handlinger klikke på kuglepinden, og ændre teksten.

Under Lejere, kan du holde styr på alle de lejere som er tilmeldt MobilePay, og alle dem som har fået tilsendt en invitation til at tilmelde sig det.

Dertil kan du under opkrævninger holde styr alle de opkrævninger som er sendt ud via MobilePay.

Besvarede dette dit spørgsmål?