Alle samlinger
Betalingsservice
Generelt
Jeg har ikke en Betalingsservice aftale!
Jeg har ikke en Betalingsservice aftale!

Guide til at oprette ny Betalingsservice aftale med eindom som dataleverandør!

Sebastian Lekdorf avatar
Skrevet af Sebastian Lekdorf
Opdateret over en uge siden

Har du endnu ikke en Betalingsservice aftale til dit selskab, har vi lavet følgende guide til dig!

For at tilmelde sig Betalingservice skal man bruge et medarbejder MitID Erhverv eller MitID Privat til Erhverv og et FI nummer fra din bank så man kan sende FI kort. Når dette er klar, kan man tilmelde sig her.

På linket klikker du Opret aftale --> og logger ind med en af signeringsmuligheder.

Trin 1: Virksomhedsoplysninger

Her skal du indtaste dine kontakt oplysninger (Primær kontaktperson). I bunden forsøger den automatisk at hente dit P-nummer, tjek gerne at det er korrekt.

Trin 2: Anti-hvidvask information

Betalingsservice er forpligtet til at indsamle en række informationer. På denne side kan du læse hvilket information Betalingsservice beder dig om at bekræfte.

Trin 3: Bekræft Ejere

Du skal bekræfte virksomhedens reelle ejere. Data hentes automatisk, men er den forkert, har du mulighed for at ændre i det.

Trin 4: Ledelse information

Betalingsservice skal bruge information om den reelle ejer. Du skal derfor indtaste informationen om den reelle ejer her. (Hvis dansk ejer med dansk CPR nummer, skal det indtastes, ellers skal der uploades dokumentation ved udenlands ejerskab).

Trin 5: Underskriver

Underskriver af aftalen skal være tegningsberettiget. Er du selv det, tilføjer du blot dig selv. Skal du gøre det på vegne af en anden, kræver det at du udfylder fuldmagten. Er det en anden som skal underskrive, tilføjer du en anden.

Trin 6: Vælg product

Her vælger du Betalingsservice, og vælger Betalingsservice med Indbetalingskort.


Dernæst indtaster du det Fi-kreditornummer, som du har fået fra banken af, og tjekker at virksomhedens returadresse stemmer.

Trin 7: Øvrige oplysninger (VIGTIG INFORMATION HER!)

I første del af øvrige oplysninger, lader du som udgangspunkt blot det indtastede data stå, med debitorgruppe nummer (00001), Firma navn og betegnelsen til lejerene (Kundenummer).

Vi anbefaler også, at betaling på ikke bankdage, er den efterfølgende bankdag.

Vigtigt! I dataudveksling med Betalingsservice, vælger du "Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator", og her indtaster du eindoms oplysninger som dataleverandør:

  • Dataleverandør nummer: 39164086

  • Navn: Eindom ApS

Delsystem lader du stå til BS1.

Trin 8: Fakturering

Her indtaster du virksomhedens reg- og kontonummer, som bruges til afregning til Betalingsservice.

Du kan selv vælge om du ønsker den samme eller en anden konto til Gebyrer, ligesom du selv kan vælge hvordan regningerne skal modtages.

Trin 9: Afslut (VIGTIG INFORMATION HER!)

Her har du mulighed for at gennemgå det indtastede data.

VIGTIGT: I bunden scroller du ned til feltet "BEMÆRK:", og her skal du tilføje en kommentar om hvilken data der skal sendes til og fra eindom. For at vi kan sende modtage afstemningsfiler, se hvilke lejere der er tilmeldt Betalingsservice, se eventuelle afmeldinger, mv. er det vigtigt at du her indsætter følgende tekst:

Tekst der skal indsættes i kommentaren:
Følgende leverancer ønskes:
0602 løbende advisering, inklusive 0602 sektion 216.
0603 løbende, til og afmeldinger.
0603 hver måned med alle aktive mandater.
0686 løbende, når der er noget.
Alt fra 0621, løbende, når der er noget.
605, til lejere som er tilmeldt Betalingsservice.

Så skulle du være i mål

Nu klikker du blot Print og afslut ansøgning, og Betalingsservice guider dig i mål. De sender også en bekræftelse på mail, på at ansøgningen er modtaget.

Besvarede dette dit spørgsmål?