Alle samlinger
Betalingsservice
Betalingsservice til dine lejere
Hvornår registreres indbetalinger fra Betalingsservice?
Hvornår registreres indbetalinger fra Betalingsservice?

Indbetalinger fra Betalingsservice og indbetalingskort

Sebastian Lekdorf avatar
Skrevet af Sebastian Lekdorf
Opdateret over en uge siden

Vi modtager 1 gang i timen filer fra Betalingsservice. Det indeholder alle typer af lejer oplysninger, lejer tilmeldinger, indbetalinger, fi-kort, osv.

Dog sender langt de fleste banker kun filer afsted til Betalingsservice en gang om dagen. Det sker typisk om morgenen omkring kl 07-08.

Derfor vil der typisk gå op til en dag, fra at lejer har betalt, til at pengene kan ses i eindom.

Besvarede dette dit spørgsmål?